Verdivurdering og analyse

Vi kjenner eiendomsmarkedet, mulighetene og utfordringene. Vi har erfaring som rådgivere - både for store og små leietakere, utleiere og eiendomsutviklere.

Kontakt oss

Omsetning av eiendom kan være risikofylt, men vi kjenner til fallgruvene. Vi hjelper deg på veien, slik at du slipper å bli kjent med dem.

Vi tilbyr ulike typer rådgivning knyttet til næringseiendom innenfor konsept- og prosjektvurderinger, markedsanalyser/ verdivurderinger.

Vår arbeidsmetodikk innebærer at det i enkelte tilfeller settes sammen team, gjerne supplert med ekstern spisskompetanse der oppgaven krever det. Samarbeid med ingeniører, arkitekter, forvaltere og entreprenører, revisorer og advokater gjør at vi kan bistå våre oppdragsgivere i full bredde og tilby kvalitative rådgivningstjenester

Markedskompetanse Nord-Megler AS tilbyr bistand i å finne den best mulige løsning i riktige lokaler, en markedsmessig og balansert (leie)kontrakt til best mulig pris for virksomheten. Gjennom dette bidrar vi til å skape merverdier for våre oppdragsgivere enten man vil leie lokaler, eller dersom man vil kjøpe eiendom for eget bruk.

Vi har kompetansen, oversikten og redskapene som skal til for å gi en pålitelig verdivurdering av ditt lokale. Enten du skal låne eller refinansiere, selge eller kjøpe eller bare er nysgjerrig – vi har ekspertisen du trenger. Våre kunder setter pris på oss. Vi setter pris på lokalene.

Vi verdivurderer alle typer næringseiendommer, tomter, etc. Med vår markedskunnskap har vi pulsen på markedet, vi kjenner omsetningspriser, leiepriser, og avdekker eiendommens potensiale. Videre er det viktig å kunne se eiendommens alternative bruk som kanskje kan øke eiendommens verdi/inntjening.

Vi benyttes av takstmenn, bank og finansinstitusjoner for å beregne markesverdien på næringseiendom. Vi ser gjerne på din eiendom.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om ovennevnte.